Проприоцепция ключови зони

Проприоцепция ключови зони, полезна информация от експертите по кинезитерапия

Проприоцепция ключови зони

Ставните рецептори допринасят значително за постуралните рефлекси, ставната стабилизация и моторния контрол (Freeman & Wyke 1966). От особено значение са три ключови зони на проприоцептивен вход: долна част на ходилото, сакро-илиачна става и шиен дял на гръбначния стълб.

Долна част на ходилото

Според Kavounoudias и екипът му (2001) аферентните сигнали от долата част на стъпалото имат отношение към постуралния стоеж. Кожните рефлекси от стъпалото са важни за стойката и походката (Sayenko 2007). Стимулацията на стъпалото подобрява кинестезията и постуралния баланс (Waddington & Adams 2003). Позицията на стъпалото и глезена също играят важна роля за проприоцептивния вход. Индивиди със супинирани или пронирани ходила имат по-лош постурален контрол от хора с неутрална позиция на ходилата (Tsai et al 2006).

Сакроилиачна става (СИС)

Лумбалната проприоцепция е необходима за правилна походка. СИС спомага за предаването на сили между долните крайници и туловището (Fukushima & Hinoki 1984). Vilensky и колеги (2002) показват, че проприоцептивните импулси от механорецепторите на СИС са важни за поддържането на позата. СИС често е източник на дисфункция при пациенти с хронична болка в кръста, поради влиянието й върху проприоцепцията, походката и позата.

Шиен дял

Аферентацията от шиен дял идва от шийните фасетки, които допринасят за постуралната стабилност (Abrahams 1977). В най-ранна детска възраст примитивните рефлекси, свързани с позицията на шията, каквито са тоничните шийни рефлекси, имат директно влияние върху позицията на тялото, както се демонстрира в стереотипни модели. Установено е при изследвания, че пациенти с хронични цервикални дисфункции често проявяват дефицит в равновесието. (Treleaven et al 2005).

Полезна информация за проприоцепция:

Много полезна информация, може да намерите в книгата на Таня Светославова Груева-Панчева, доктор – Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник

Снимки за проприоцепция може да намерите на този линк в Google

Повече информация за проприоцепция, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни видео клипове с упражнения за проприоцепция и упражнения, които може да правите в къщи:

Shoulder Exercise – The Four Cardinal Planes – Kinetic Health

21 exercices de base proprioception bas du corps

Shoulder (glenohumoral joint) stability exercise

Още полезни и интересни публикации, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО