Маршрутно водене по пътя с GPS

Маршрутно водене по пътя с GPS, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

Маршрутно водене по пътя с GPS

Съвременните системи за водене по маршрут се отличават от своите предшественици по начина на позиционирането. Тази задача днес се решава изключително на базата на глобалните позициониращи системи.

Бордовото оборудване включва:

– навигационен компютър;

– GPS приемник за точно позициониране;

– записана върху CD-ROM или DVD детайлна цифрова карта за локализиране на автомобила;

– изобразяване на маршрута;

– проследяване на придвижването и жълти страници (ресторанти, хотели и т.н.);

– цветен LCD монитор с висока разделителна способност;

– устройства за въвеждане на информация;

– синтезатор на говор;

– средства за комуникация от различен тип;

– датчици.

Някой от тези компоненти не са задължителни. Възможно е добавяне и на други елементи. Както за целите на навигацията, така и съчетания с други електронни автомобилни устройства (напр. за избягване на надлъжни удари, за следене на движението в лентата, за оптимизиране на разхода на гориво и т.н.).

Нормално GPS приемникът приема позициониращите сигнали от спътниковата мрежа и определя точното място на возилото, изразено като дължина, широчина и височина и го маркира върху дисплейваната карта с точност от няколко десетки метра. Тази позиция се актуализира ежесекундно, показвайки по този начин движението на автомобила в реално време. Както бе казано по-горе, благодарение на функцията „лупа“, водачът може да увеличи панорамата и да направи справки на различни нива на детайли. Лупата може да покаже детайли за отделни улици и съседства на ниско ниво. Да покаже целия град „от птичи поглед“ или да покаже магистралната мрежа в нейното най-високо ниво.

Картината е лесна за четене, с ясен текст и богата графика. Върху нея с лекота могат да се различават междуградските магистрали, главните и локалните пътища, алеи, паркове, езера, летища, националните граници и т.н. В някои навигационни технологии, като EtrakGuide на японската фирма Sony, в добавка към картата са предвидени аудио и видео указатели, икони и цветни екранни менюта. Мотивите за това са навигационната система да се възприема максимално лесно и да не отблъсква начинаещите потребители.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО